Застраховат задължително сградите публична държавна собственост срещу природни бедствия
Застраховат задължително сградите публична държавна собственост срещу природни бедствия / Sofia Photo Agency, архив

Сградите, които са публична държавна собственост, вече ще се застраховат задължително срещу природни бедствия и земетресения. Текстът е записан в променения Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, одобрен на днешното заседание на правителството в оставка.

С друга промяна се дава дефиниция на понятието "семейство", при определяне на жилищната нужда при настаняване под наем в държавно жилище.

По реда на Правилника, за семейство се считат съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и пълнолетните, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.