/ / iStock/Getty Images
Прокурори и следователи информираха европейските институции за прозрачната процедура по избор на главен прокурор.

Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България изпратиха писма
до г-жа Тина Астола – генерален директор на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“; г-жа Параскеви Мишу – заместник – генерален секретариат на ЕК , Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“, г-н Уилям Слийт – Директор на Дирекция „ Граждани, миграция и сигурност“ при генералния секретариат на ЕК и г-жа Кристин Роже – Генерален директор на Генерална Дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“ на съвета на Европейския съюз.

Радев освободи Цацаров, Гешев поема щафетата като главен прокурор

В писмото изрично е изтъкнато, че процедурата по избор на Главен прокурор е протекла публично, открито и при спазване на закона.

Като проследяват хронологията събитията членовете на управителните съвети на двете съсловни организации изказват своята категорично становище  за законосъобразност на проведения избор на Главен прокурор на Република България.

Главният прокурор оглави Антикорупционната комисия (СНИМКИ)

Широката професионална подкрепа в полза на избрания кандидат – г-н Иван Гешев, изразена от прокурорите и служителите от системата на прокуратурата след проведеното второ гласуване от Пленума на ВСС е още един довод в подкрепа на изразената позиция.