Приеха промени в закона за здравното осигуряване
Приеха промени в закона за здравното осигуряване / DarikNews

Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите ще изготвя цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ. Това стана след приемането на промени в закона за здравното осигуряване.

Към министъра на финансите се сформира Консултативен съвет, който да дава становища за цените и методиката. В него ще влязат и заместник-министър на здравеопазването и заместник-министър на труда и социалната политика.

Цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ ще се приемат ежегодно с постановление на правителството.

Депутатите решиха работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на лица, за които е длъжен да плати, да се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв. В момента тази глоба е от 1000 до 2000 лв. Това стана след приемането на промени в закона за здравното осигуряване. За същото нарушение имуществената санкция за едноличните търговци и фирми ще бъде в размер от 4000 до 8000 лв., а досега глобата беше от 2000 до 4000 лв. Самоосигуряващо се лице, което не плаща дължимите осигурителни вноски за срок, по-дълъг от три месеца, ще се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията ще е от 1000 до 3000 лв.

Решено беше още здравната каса да плаща лихви на изпълнителите на медицинска помощ тогава, когато са били финансово санкционирани и трябва да се възстанови сумата.