/ iStock/Getty Images
Правителството предлага на Икономическия и социален съвет да разработи анализ на възможностите за опростяване и ускоряване на процедурите за осигуряване на работници и висококвалифицирани кадри от трети страни за нуждите на българския бизнес, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Решението е продиктувано от обстоятелството, че през последните години бизнесът в България все по-често сигнализира, че изпитва остър недостиг на квалифицирана работна ръка.

Това налага освен традиционните начини за осигуряване на квалифицирани кадри за пазара на труда – доилно обучение, професионално образование, курсове и други, да бъдат проучени и възможностите за привличане на работници и специалисти от трети страни, посочват от правителството.