/ БТА
Министърът на правосъдието обяви намерението си възможно най-скоро да внесе предложение до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване на главния прокурор. Надежда Йорданова обяви това пред журналисти в парламента.

Гешев: Обидно е да се иска отстраняване на главен прокурор с изрезки от вестници

Йорданова припомни, че Конституцията предвижда три основания - тежко нарушение на задълженията, системно неизпълнение на задълженията и уронване на престижа на съдебната власт. Тя отказа да уточни на какво основание ще поиска предсрочното освобождаване на главния прокурор. "Нека първо ВСС да се запознае и да получи сигнала", посочи министърът.

Във вторник беше обнародвано решението на Конституционния съд, свързано с възможността министърът на правосъдието да прави предложения до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

Цацаров става прокурор във Върховната касационна прокуратура

"След обнародването на решението на Конституционния съд в "Държавен вестник", тече тридневният конституционно установен срок за влизането му в сила. Така че то ще влезе в сила в края на седмицата и, както съм казвала, оттук насетне възможно най-скоро ще внеса своето предложение в пленума на Висшия съдебен съвет", заяви Надежда Йорданова.

Запитана дали ще изчака изтичането на мандата на този състав на ВСС, министърът на правосъдието коментира, че Конституцията я задължава при наличие на съответните основания за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор, да сезира пленума на ВСС за това. "Разчитам, че там са професионалисти, които ще изпълнят своите задължения така, както обществото очаква от тях и съобразно закона", допълни тя.

 
БТА