Правната комисия освободи Цветан Гунев като подуправител на БНБ
Правната комисия освободи Цветан Гунев като подуправител на БНБ / снимка: БГНЕС

Освобождаването на подуправителя на БНБ Цветан Гунев гласуваха депутатите в Парламентарната комисия по правни въпроси. Предложението е било внесено от Цветан Цветанов и група народни представители, а в мотивите за предложението за освобождаване е посочен чл. 14 от Закона за Българската народна банка.

Народните представители са гласували единодушно за освобождаването на Гунев от поста, а окончателно това ще стане факт след влизането и гласуването на предложението в зала.

В мотивите на вносителите е посочено, че предлаганото освобождаване на Гунев е въз основа на текст от Закона за БНБ, според който Народното събрание може да прекрати предсрочно правомощията на член на управителния съвет на банката само ако не отговаря на изискванията на закона за изпълнение на служебните му задължения, ако е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца или ако е признат за виновен за съществено нарушение на служебните задължения.

Като мотив за предлаганото решение вносителите посочат обстоятелството, че от средата на юни 2014 г. Гунев фактически не изпълнява правомощията си. Депутатите посочват, че към момента срещу него има повдигнати две обвинения за действия, извършени като подуправител на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор". С решение на Софийския апелативен съд той е отстранен окончателно от длъжност на 11 декември 2014 г., тъй като с присъствието си в банката би могъл да възпрепятства провежданото разследване, се посочва още в мотивите на вносителите.