/ iStock
Неизправност, възникнала в резултат на екстремните атмосферни условия в Румъния, в автоматичната станция за мониторинг на радиационния гама-фон в района на Джигера, в окръг Долж, е довела до сигнал за тревога в системата за мониторинг на радиоактивността на околната среда. Това съобщават от Националната агенция за опазване на околната среда на Румъния в информация, информира БТА.

Съгласно процедурите данните, предоставени от станция Джигера, са били незабавно проверени, посредством стойностите, записани от другите 11 станции за мониторинг на радиоактивността, които функционират в зоната на влияние на АЕЦ Колодуй. Данните показват, че няма превишение на нормалните стойности, а се касае за неизправност в един от сензорите на станцията.

Министър Радев: Фалшива е новината за повишения радиационен фон край Козлодуй

„Вечерта на 25.11.2023 г., около 22:00 ч. румънско време, автоматичната станция за мониторинг на радиационния гама-фон, разположена в Джигера, отчете високи стойности. За да се потвърдят или отхвърлят, бяха проверени всички автоматични станции около мястото на територията на Румъния, намиращи се и в зоната на влияние на АЕЦ Колодуй на територията на България, както и резултатите от лабораторните анализи. Като се има предвид факта, че стойностите, подадени от станцията в Джигера, не са потвърдени от нито една от тези проверки, тази станция е изключена и влиза в ремонт“, съобщава Корина Лупу, генерален директор на Главна дирекция за мониторинг към Националната агенция за опазване на околната среда.

МОСВ: Няма изменения в радиационната обстановка у нас

“Тези уточнения са необходими, за да знае населението от оторизиран източник, че няма повод за паника в това отношение”, се казва в публикация на официалната Фейсбук страница на агенцията. 

По-рано днес (26 ноември) сайтът за мониторинг на радиоактивността на Европейската Комисия публикува карта, която показва, че има повишение на радиационния фон в една точка на територията на Румъния.
 
Мартина Ганчева/БТА