На извънредно заседание Комисията по бюджет и финанси към НС трябваше да гласува на второ четене промените в данъчните закони, които Министерство на финансите предложи.

Заседанието обаче беше отменено поради липса на кворум. Депутатите на ГЕРБ-СДС и ДПС не дойдоха за гласуването. Йордан Цонев от ДПС заяви, че ще съобщи кога ще се състои заседанието.

Депутатите трябваше да гласуват на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С предложените промени се въвежда Директива на ЕС като целта е да се изравни облагането на международните корпорации с подразделения в различни страни от ЕС. Със законопроекта се предлага и въвеждане на глобален минимален корпоративен данък от 15%.

Народните представители трябваше да гласуват и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. С предложените промени се предлага прецизиране на разпоредбите, свързани с ползване на данъчни облекчения за сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление, както и размерът на данъка върху недвижимите имоти да може да се диференцира по населени места и др.

На обсъждане и гласуване предстои да бъде подложен и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. С промените се предлага запазване на нулевата ставка на ДДС върху хляба и брашното до средата на 2024г., но и освен това запазване на намалената ставка за ДДС за ресторантьорите. Със законопроекта се предлага получателят по доставка да не заплаща стойността й ако доставчикът не издаде касова бележка.
БГНЕС