ученик
ученик / ThinkStock/Getty Images
Семействата на 23 хиляди първокласници вече са одобрени за отпускането на еднократната помощ от 250 лева, с която да подготвят детето си за постъпване в първи клас. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. В ход е и кампанията за предоставяне на целева помощ за отопление, като до 1-ви септември са отпуснати над 100 хиляди помощи, а сумата от 365 лева за предстоящата зима е отказана на около 18 хиляди домакинства.

Принципът на уседналост ще бъде водещ при приема на първолаци

До началото на септември подадените заявления за отпускане на социалната помощ за първокласници са малко над 28 хиляди, като за над 23 хиляди деца са издадени заповеди за нейното отпускане, а отказите са 376. Според данните на Агенцията за социално подпомагане няма случаи на отпускане на помощта в натура, което се прави, когато е установено, че родителите не се грижат за децата си или не използват помощта по предназначение.

Какво осигурява предимство за прием в първи клас?

Срокът за подаване на заявление за отпускане на този вид помощ изтича на 15-ти октомври, като това се прави след записването на детето в първи клас. Миналата година държавата отпусна помощи на семействата на около 45 хиляди деца, а изплатената сума беше в размер на 11 милиона лева. В кампанията за предоставяне на помощи за отопление във връзка с предстоящата зима, до момента са подадени 169 хиляди заявления. През тази година общата сума на помощта за петте месеца на отоплителния сезон е 365 лева или 73 лева месечно. Документите за кандидатстване се подават в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, в срок до 31-ви октомври. Месечният размер на помощта за отопление е увеличен с 56 стотинки спрямо миналата зима.