патентно ведомство
патентно ведомство / БГНЕС
На 9 септември 2019 г. Патентното ведомство на Република България за пореден път посрещна представители на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) за обсъждане на сътрудничеството между двете ведомства.

Делегацията от СЕСИС е водена от Хавиер Морено, ръководител на направление “Европейско сътрудничество“. Целта на срещата е да се отчете ходът на вече стартиралите проекти и да бъдат набелязани посоките, по които през следващите 5 години ще продължи сътрудничество между двете ведомства.

Стартират номинациите за приза Европейски изобретател 2020

Д-р Давид Сукалински, зам.-председател на ПВ, откри срещата и подчерта вниманието и ресурсите, които ПВ отделя при разработването и внедряването на т.нар. ЕСР (European Cooperation Projects). Сред тях той открои мащабния проект „Сканиране и съхранение на досиета/файлове“, който ще доведе до сканирането и цифровизирането на хартиените досиета за марки и дизайни.

Отбелязан беше и приносът на ПВ при създаването на електронен Инструмент за изготвяне на решения (т.нар. Decision Desktop), който ще доведе до повишаване на качеството и намаляване на срока за издаването им.

Иззеха контрабандни спортни стоки от склад в Плевен

Участниците на срещата дискутираха нови технически решения, които да облекчат бизнеса в комуникацията му с ведомствата.

В хода на разговорите по проекта на новия Стратегически план 2025 за насоките в работата на СЕСИС за следващите 5 години д-р Сукалински отбеляза, че редица предложения, дадени от ПВ по време на консултациите, са намерили своето място в СП2025, което е знак, че приоритетите на ПВ съвпадат с тези на други национални ведомства и СЕСИС, както и със световните тенденции в развитието на електронните услуги в областта на индустриалната собственост.

Сред приоритетите на предстоящите проекти са специално насочените към малкия и среден бизнес, както и разширяването на мрежата за сътрудничество чрез задълбочаване на всички нива на връзките с Европейското патентно ведомство и Световната организация за интелектуална собственост – обмен на опит, общи електронни инструменти и т.н.

Новият Стратегически план 2025 на СЕСИС ще бъде гласуван на предстоящата през ноември среща на Управителния съвет и Бюджетния комитет на СЕСИС и ако бъде приет, ще влезе в сила за изпълнение от месец юли на 2020 година.