/ БГНЕС
Депутатите гласуваха окончателно бюджета на Народното събрание за 2018 г.
Парламентът гласува окончателно приходите на Народното събрание за 2018 г. да са 1 500 000 лв., а разходите - 62 150 000 лв., като текущите да са 59 196 000 лв., а капиталовите - 2 454 000 лв. Депутатите записаха и резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500 000 лв.

Парламентът утвърди максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Народното събрание, съответно на 21 035 200 лв. и 30 924 400 лв.
 
Парламентът прие бюджета на НЗОК за догодина

В срок до 31 януари 2018 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
 
Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.

Парламентът обаче отхвърли предложението на БСП бюджетът на президентството да бъде увеличен догодина с 330 000 лв. Мнозинството не прие текста и гласува на второ четене разходи на президентската институция от 6 668 000 лв., като текущите заложени разходи са 6 468 000 лв., в т.ч. за персонал - 4 536 000 лв.

Президентската администрация ще разполага с 200 000 лв. за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт през 2018 г. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 2 200 000 лв. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., е също 2 200 000 лв.

Вотът на недоверие ще е веднага след приемането на бюджет за догодина

По-рано тази вечер депутатите утвърдиха окончателно бюджета на съдебната власт за 2018 г., в който планираните приходи, помощи и дарения са 116 000 000 лв., а разходите - 591 120 000 лв., от тях заложените текущи разходи са 575 650 000 лв. Народното събрание гласува 32 487 500 лв. за ВСС, за ВКС - 17 562 700, за ВАС - 14 760 500 лв., за прокуратурата - 221 715 500 лв. Съдилищата ще получат от републиканския бюджет 294 188 500 лв.

Парламентът утвърди максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., на 93 244 200 лв., и таван на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани - 90 342 700 лв.

Какво записаха депутатите в държавния бюджет за 2018-а?

Утвърдените максимални размери могат да се увеличават с до 20% по решение на ВСС. Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет, предвидиха депутатите.

По предложение на Данаил Кирилов от ГЕРБ парламентът удължи за трети път заседанието си - този път до 24.00 ч. Народните представители първо продължиха работното си време до 18.00 ч., след това до 23.00 ч., сега - и до полунощ. Не беше прието предложението на "БСП за България" за прекратяване на заседанието.
БТА