/ БГНЕС
Депутатите приеха правилата, по които ще изберат новия състав на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Мандатът на настоящия състав вече е изтекъл, но съгласно закона, той продължава да изпълнява своите правомощия до избирането на нов.

Депутатите обсъждат правила за избор на нов състав на КЕВР

Според правилата народни представители или парламентарни групи могат да правят предложения за новия председател на Комисията и нейните членове - двама със стаж в областта на енергетиката, един със стаж в областта на водоснябдяването и канализацията и един икономист. Предложенията могат да направят депутатите в следващите 14 дни.

След проверка на документите кандидатите ще бъдат изслушани от ресорната комисия по енергетика в Народното събрание.

Борисов за поскъпването на парното: Ще обсъдим смяна на КЕВР

След това в пленарната зала на открито заседание ще бъдат гласувани кандидатурите за председател и членове на регулатора и ще се проведе разискване.

Гласуването е явно чрез компютаризираната система за гласуване. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове "за".