/ ThinkStock/Getty Images
Ключов фактор за превенция от болестта е извършването на ваксинация
Българска агенция по безопасност на храните констатира огнище на заболяването Нюкясълска болест по птиците в два животновъдни обекта - лично стопанство, в село Гюргич, община Ружинци, област Видин, съобщиха от агенцията.

БАБХ унищожава 174 хил. кокошки-носачки в Асеновград заради Инфлуенца

Болестта беше потвърдена в две съседни стопанства за лични нужди, в които се отглеждат смесено кокошки, пилета, пуйки и гъски след възникнало съмнение, заради повишена смъртност и клинични симптоми.

Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на огнището. В двата обекта са отглеждани общо 117 птици, 102 са загинали вследствие на болестта, предстои умъртвяването по хуманен начин на останалите 15.

Предстои механично почистване и неколкократни дезинфекции на помещенията, в които са отглеждани птиците, също на дворовете и улиците около тях, за недопускане на разпространението на болестта.

Птичи грип във ферма за кокошки край Асеновград

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището - с. Гюргич, общ. Ружинци, обл. Видин. В 10-километровата наблюдавана зона са включени населени места от обл. Видин: с. Черно поле, с. Дражинци, с. Ружинци, с. Плешивец, всички в общ. Ружинци; с. Протопопинци, с. Средогрив, с. Долни Лом, общ. Чупрене. В обл. Монтана, в зоната попадат населените места: с. Превала, общ. Чипровци; с. Белотинци, с. Одоровци, с. Буковец, общ. Брусарци. В ограничителните зони няма разположени индустриални птицевъдни стопанства.

В и от зоните са забранени търговията и придвижването на птици и продукти, добити от тях, отглеждани в личните дворове; организиране на панаири, пазари, изложби и други струпвания на домашни или други птици. Домашните птици следва да бъдат затворени в личните стопанства.

Предприема се ваксинация срещу Нюкясълска болест на птиците в с. Гюргич.Ще се извършват периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите населени места на територия на ОДБХ-Видин и ОДБ -Монтана, за клинични прояви на заболяването.

На стопаните на обектите, чийто птици подлежат на обезвреждане се полага обезщетение, по реда на чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Извършва се епизоотично проучване за изясняване на източника на инфекцията в с. Гюргич.

Две нови огнища на птичи грип в Пловдивско

Последното огнище на болестта в България е констатирано на 23 януари 2019 в лично стопанство в област Кърджали. Ключов фактор за превенция от Нюкясълска болест е извършването на ваксинация.

В началото на 2020 година беше проведена проверката за поставена ваксина на всички стада в индустриалните ферми. Съгласно Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г., индустриалните ферми имат ангажимента да осигурят ваксини и прилагането им и при птици в лични стопанства в 10-километрови зони около тях.

Ваксинация в личните стопанства беше извършена в 7 от 28 области общо с индустриални ферми. Стопаните на домашно отглеждани птици могат да се обръщат към ветеринарните лекари и също да ваксинират животните си.