пестициди
пестициди / МОСВ
Започна извозването за обезвреждане във Франция на първите количества стари препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Първият камион с излезли от употреба пестициди отпътува от склад в Северна България. До края на седмицата страната ще напуснат половината от почистените до момента и готови за транспортиране 255 тона пестициди. Приключена е процедурата по издаване на нотификация за осъществяване на трансграничния превоз на излезлите от употреба препарати. Получени са съгласия от всички заинтересовани страни и от днес започна извозване от България към съоръжения за крайно обезвреждане във Франция.

7756 т опасен отпадък "изскочи" от разследването срещу Бобокови (СНИМКИ/ВИДЕО)

Операцията по разчистване на старите пестициди започна по разпореждане на Върховна административна прокуратура. Във връзка с това министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед за възлагане на проверка на обекти, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Унищожават над 24 тона пестициди от склад във Варненско (СНИМКИ)

В изпълнение на заповедта бяха проверени над 200 склада на територията на цялата страна. Като високо рискови до момента са оценени 52 склада. Списък с рисковите складове е изпратен на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за провеждане на операции по преопаковане, почистване и транспортиране на препаратите до съоръжения за окончателно обезвреждане извън страната.