/ Прокуратура
Във връзка с възложената от Върховна административна прокуратура (ВАП) проверка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за неправилно съхранявани препарати за растителна защита (ПРЗ) на територията на цялата страна, зам.-главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева и министърът на околната среда и водите Емил Димитров посетиха склад, в които се съхраняват над 24 тона стари пестициди и 8 тона течни препарати. Обектът се намира в близост до с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна и е с пропаднал покрив и увредени стени.

Прокуратура

Складът е проверен и оценен от РИОСВ като високо рисков. Загробените пестициди създават риск за замърсяване на околната среда, а оттам и за човешкото здраве, което изисква незабавна реакция от страна на компетентните органи, съобщиха от прокуратурата.

„Целта на проверките е да се предотврати една опасност от продължаващо замърсяване на почвите и на водите или непосредствена опасност за здравето на хората. В тази връзка бяха и разпорежданията на ВАП.

Проверяват склад с пестициди край варненско село

Работата започна много активно от самото начало, на няколко обезвреждания присъствахме, заедно с наблюдаващите прокурори, за да можем да проследим всеки етап от този
процес, както и да наблюдаваме крайния резултат и ефективността на работата на контролните органи.


Това е смисълът на нашето присъствие“, заяви пред журналисти зам.-главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева по време на проверката на склада в близост до село Неофит Рилски.

Прокуратура

В изпълнение на разпореждането на ВАП от 29.07.2020 г. и заповед на министър Димитров до сега са проверени 225 склада на територията на цялата страна. От тях към момента 37 склада са определени като рискови по отношение местоположението им спрямо водни обекти, опасност от заливане и състояние на конструкцията, потенциалната опасност от замърсяване на повърхностните, подземните води и почви.

„Стари препарати има на територията на цялата страна, като най-опасните тази година ще бъдат унищожени в инсенератор във Франция. За преопаковането и изнасянето на пестицидите са осигурени близо 10 милиона лева“, заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Екоминистърът провери склад за пестициди край село Бели мел

По думите му, целта е до края на 2020 г. да бъдат унищожени около 1 000 тона опасни вещества. До изнасянето им във Франция пестицидите ще бъдат съхранявани на склад в Южна България.

Проверките, които по разпореждане на ВАП се извършат от МОСВ, Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност продължават по подадени сигнали от кметове на общини и областни управители.

МОСВ

МОСВ

В проверката на склада край село Неофит Рилски участваха и директорът на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ Славея Стоянова, кметът на Община Ветрино Димитър Димитров, областният управител на Варна Стоян Пасев, както и зам.-областният управител Петър Манчев.