НЗОК е заплатила 470 000 хоспитализации повече през 2009 г.
НЗОК е заплатила 470 000 хоспитализации повече през 2009 г. / cнимкa: Sofia Photo Agency, архив

470 000 хоспитализации повече са заплатени през 2009 г. спрямо 2006 г., съобщиха от пресслужбата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това сочат данни от направен анализ на хоспитализациите, заплатени от НЗОК за периода 2006-2009 г.

През месец юни т.г. управителят на НЗОК, д-р Нели Нешева, възложи на експерти от институцията да изготвят анализ на причините за постоянно нарастващия брой хоспитализации, които се отчитат по клинични пътеки. Ако през 2006 г. НЗОК е заплатила за 1 300 226 хоспитализации, то през 2009 г. те са били 1 769 594. Броят им се е увеличавал постепенно през годините, без основателна причина, като през 2007 г. са били 1 553 204, а през 2008 г. - 1 634 399. Едновременно с ръста в броя хоспитализации се наблюдава и увеличение на лечебните заведения за болнична помощ, сключили договори по клинични пътеки. През 2006 г . договор с НЗОК са имали 325 лечебни заведения, а през 2009 г. те са станали 360.

Основният извод от представените данни е, че механизмът за финансиране „за случай" съдържа прекалено голям стимул за изпълнителите и на тази основа се е утвърдила тенденция на нарастване на хоспитализациите. Като се има предвид и високия дял на повторните хоспитализации в лечебните заведения за болнична помощ, се наблюдава тенденция за „разкъсване" на лечението на пациента на няколко отделни хоспитализации. Настоящата ситуация е продиктувана и от това, че първичните звена в системата на здравеопазване нямат стремежа да разрешат медицинските проблеми на пациентите в доболничната помощ, а ги насочват директно за болнично лечение.

Проверки на НЗОК са установили, че хронично болни са лекувани многократно в болница, без да им е направено каквото и да е изследване в доболничната помощ. Констатира се, че капацитетът на извънболничната помощ не се използва в максимална степен за проследяване и контролиране на заболяването, а грижите за пациента са "изместени" към скъпоструващата болнична помощ. Друг основен извод, посочен в анализа, е липсата на стратегическо планиране в системата на здравеопазване.

Постоянното разкриване на нови лечебни заведения, които не са ресурсно осигурени и за които няма медицинска целесъобразност, също е една от причините за постоянно нарастващия брой на хоспитализациите, които се отчитат към НЗОК по клинични пътеки. Анализът е направен по данни от информационната система на НЗОК и съдържа информация за това как пациентите попадат в болница, дали са лекувани преди това в доболничната помощ, кой ги е насочил към болница, колко от случаите са отчетени като планови и колко като спешни, както и колко са повторните хоспитализации на един пациент в рамките на една година. Подробности от него ще бъдат представени до края на месец септември на пресконференция в НЗОК.