15% от младежите на възраст от 15 до 29 години не учат и не работят. Това показва проучване на Националния статистически институт (НСИ) от наблюдението на работната сила у нас през изминалата 2022 г.

Всеки десети между 18 и 24 години е отпаднал рано от образователната система, допълват от НСИ.

С висше образование са 33.8% от младежите на възраст 25-34 години.

НСИ: Безработицата е паднала до 4,6% през 2022 г.

Икономически активните хора между 15 и 64 години са над 3.190 хиляди, или 73.6% от населението на същата възраст. Това е увеличение само с 1%, в сравнение с 2021 г. 

75.7% е коефицентът на заетост за населението на възраст 20-64 годишна възраст. 

Безработните у нас са над 140 хиляди души, от които 55.7% са мъже и 44.3% - жени.

Коефицентът на безработица е 4.3%, а за възрастовата група от 15 до 29 години е 7.9%.

Данните на НСИ сочат, че икономически неактивното население на възраст 15-64 години е 1147 хиляди души.
НСИ