/ БГНЕС
Министерският съвет прие Решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Лекарският съюз сезира прокуратурата, ДАНС и АДФИ заради нарушения на Здравната каса

За представител на държавата в Надзорния съвет е определена Людмила Костова Петкова, понастоящем заместник-министър на финансите. Поста заместник-министър на финансите г-жа Петкова е заемала и в периода юни 2013 г. - август 2014 г.

БЛС: Парите на НЗОК да не се разпределят под натиск

Петкова притежава голям опит в областта на бюджетната дейност - заемала е длъжностите данъчен инспектор и данъчен експерт в Главно управление „Данъчна администрация“ към Министерството на финансите, заместник-директор на дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“, директор на дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“, началник на отдел „Данъчна методология“ в Националната агенция за приходите и директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите