/ Снимка: Георги Димитров
Национален регистър на запорите предвижда допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесено от Министерския съвет и одобрено на първо четене от парламента.

Чрез него информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори, ще бъде централизирана.

Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ да се разсрочват погасени по давност задължения

Изграждането на регистъра ще гарантира информиране на заинтересованите лица относно тежестите и ограниченията върху движимите вещи, ще повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще оптимизира принудителното изпълнение, е записано в мотивите.

С предложените промени ще се предостави актуална информация и описание на запорираната вещ като по този начин ще се даде възможност за разпореждане с нея, се посочва също в аргументите на МС.

Предвижда се и уведомяване в реално време по електронен път на заинтересованите страни при налагането на запор или вдигането му както и при промяна на вписаните обстоятелства.

Националният регистър на запорите и системата за електронен публичен търг да функционират на основата на обща информационна система, предлага вносителят.
БТА