Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на второ четене бюджета на НЗОК.

Народните представители приеха предвидените в проекта на МФ приходи и трансфери в проектобюджета на НЗОК в размер на 8 163 353 100 лв. Бяха приети и предвидените разходи и трансфери в размер на 8 163 353 100 лв., от които 7 630 931 400 лв. за здравноосигурителни плащания.

Депутатите решиха здравната вноска да не бъде увеличена и да се запази на стойност 8% като в резерва на Здравната каса за следващата година са заложени
238 млн. лв.

Народните представители приеха, че през 2024 г. ще бъдат увеличени средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Бюджетната комисия прие размерът на пенсиите и осигуровките за 2024 година

За здравноосигурителни плащания са предвидени 7,63 млрд. лева. За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 558 млн. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ – 567 млн. лв., за дентална помощ – над 330 млн. лв., за медико-диагностична дейност – 261 млн. лв., а за болнична помощ – 3,5 млрд. лв.

Прие се трансферите от Министерство на здравеопазването да бъдат в размер на 173,8 млн.лв. като те ще бъдат за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по Закона за здравето - 26,8 млн.лв.; дейности за здравно неосигурени лица по Закона за здравето – 8,8 млн.лв.; суми по Закона за здравното осигуряване (доплащане на разликата на намалените потребителски такси за пенсионери) – 16,0 млн. лв.; дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст и на лица над 18-годишна възраст от Закона за здравето – 72,2 млн. лв., а помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 55,0 млн. лв.

Комисията прие да увеличи размерът на помощните средства да се увеличат с 5 млн. лв. като вероятно заради това решение прекрояването на Бюджет 2024 ще бъде неизбежно.
БГНЕС