/ БГНЕС
Във връзка с предстоящите парламентарни избори на 2 април е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, съобщиха от МВР.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение, с което да гласуват. То ще бъде валидно само в изборния ден. И ще се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за Народно събрания, напомнят от МВР.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР за дните от 28 март до 1 април от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 2 април от 08.30 ч. до 19.00 ч.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
БГНЕС