/ БГНЕС
Редовното правителствено заседание ще се състои в сряда, 2 май, от 8.30 часа, съобщиха от правителствената пресслужба. На него Министерският съвет ще гласува Проект на решение за изменение на решение на МС от 2016 г. за приемане на секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенцията "Митници" - "Е-Митници" 2016-2020 г., както и промени в пътната карта за изпълнението й.

Очаква се министрите да одобрят доклад за дейността на Съвета за координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, през 2018 г., както и отчет за изпълнението на Плана за действие през 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

В дневния ред е записано още, че правителството ще гласува и промени на свое постановление от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС), нр. 1316/2013, на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за свързване на Европа.
БТА