Съвет „Енергетика“ на ЕС единодушно заяви своята солидарност със София и Варшава, и осъди действията на руската компания-доставчик като грубо нарушаване на действащи договори.

Това съобщи министърът на енергетиката Александър Николов, който се включи в извънредното заседание на енергийните министри от ЕС.

На него бяха обсъдени прекратените доставки на природен газ за България и Полша от страна на руския монополист „Газпром“.

Италия е готова да плаща временно за руски газ в рубли

 „Убедени сме, че запазването на единството на Съюза, споделяне на солидарността и обединяване на усилията на държавите членки е правилният път напред в настоящата безпрецедентна ситуация“ заяви в своето изказване министър Николов. Той подчерта значението на координацията между държавите членки за осигуряване на газовите доставки в необходимия обем.

„България подкрепя предложението на Европейската комисия за Съвместна платформа за общо закупуване на природен газ. Договорената за създаване регионална работна група като част от тази платформа ще бъде добра възможност за обсъждане на редица сценарии за енергийни смущения и намиране на решения в координация и солидарност. България е в тясно сътрудничество с ЕК и работи по детайлизиране на параметрите и прецизиране на обхвата на групата, чиято първа среща ще се проведе на 5 май в София“, изтъкна министърът.

Друга важна тема, която министрите обсъдиха, е диверсификацията на енергийните източници.


„Булгаргаз“: Ако бяхме приели да плащаме в рубли, цената на газа можеше да скочи непредвидимо

Ускорено се работи по техническото приключване до средата на годината на газовата междусистемна връзка с Гърция. Ефективното въвеждане в експлоатация на интерконектора има ключово значение за реалната диверсификация на газовите потоци в Югоизточна Европа“ подчерта Александър Николов.
Министерство на енергетиката