/ iStock/Getty Images
Министерството на правосъдието предлага пълна електронизация на заповедните производства чрез изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, публикувани днес за обществено обсъждане, съобщиха от ведомството.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2023 г., като дотогава е необходимо да бъде изграден модул към Единната информационна система на съдилищата, което ще бъде изпълнено от Висшия съдебен съвет.

Целта на заповедното производство е да провери дали взиманията се оспорват от длъжника. Предлаганите законови промени въвеждат електронната форма като правило при воденето на заповедното производство. Според правосъдното министерство по този начин то се ускорява и става по-ефективно. Уеднаквява се и времето за разглеждане на заявления за издаване на заповеди за изпълнение на територията на цялата страна. 

От ведомството допълват, че въвеждането на централизирано разпределение на заповедните дела между районни съдии от цялата страна и тяхното последващо разглеждане е неприсъствено и не предполага провеждане на съдебни заседания. Също така е възможно провеждането на заповедното производство да бъде изцяло дистанционно, като не се налага съдията физически да се намира в района по постоянен адрес или седалище на длъжника.

С промените ще се намали времето и използвания човешки ресурси при подаването, обработването и произнасянето по заявления за издаване на заповеди за изпълнение, както и при изпращането на съобщения, посочват от министерството. Създава се и възможност за подаване на заявления, извършване на справки, съобщения и получаване на съдебни актове изцяло по електронен път, което облекчава достъпа и улеснява гражданите и бизнеса при упражняване на правата им като страни в заповедното производство.
БТА