/ БГНЕС
"Не се допускат и няма да има намаляване на плащания от държавния бюджет и от бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) през следващата година". Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на днешния парламентарен блицконтрол. Той отговори на въпрос на депутат от парламентарната група на "Продължаваме Промяната" Искрен Арабаджиев относно внесения от служебното правителство т.нар. удължителен закон за продължаване действието на държавния бюджет, бюджета на ДОО и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

"В областта на пенсиите предприетите през годината различни мероприятия за определяне на техния размер ще бъдат гарантирани и ще може да продължи тяхното изплащане и през 2023 г. до приемането на съответния бюджет за същата година", обясни Лазаров. 

Той коментира, че законът за държавния бюджет за съответната година представлява финансово изражение на политиките, които дадено правителство провежда през съответната година. В този контекст служебното правителство няма хоризонт от една година пред себе си, за да може да провежда политики, посочи вицепремиерът. 

Що се отнася до внесения законопроект за удължаване на разпоредби от Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК, смея да отбележа, че онова, което се предлага с него, е запазване на достигнатите равнища на всички социални плащания в рамките на следващата година към края на 2022 г., коментира също Лазаров.

Той каза, че служебното правителство е предприело действия именно за най-нуждаещите се, като напомни, че първата мярка е била определянето на линията на бедност за 2023 г. Лазаров даде пример и с отпускането на допълнителни средства за помощта за отопление.

В отговор на въпрос на Георги Гьоков от ПГ на „БСП за България“ Лазаров заяви, че никога не е давал предложение за размер на минимална работна заплата (МРЗ).

"Във връзка с Директивата относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз вицепремиерът каза, че няма императивно задължение МРЗ да бъде 50 на сто от средната работна заплата. Директивата призовава държавите членки да определят механизми, по които се определя МРЗ и начинът за нейното актуализиране", посочи Лазаров.

"Определянето на размер на МРЗ представлява политика, защото МРЗ е един от основните параметри както в икономическата, така и в социалната сфера. И от тази гледна точка служебното правителство не може да определи размер на МРЗ", заяви още вицепремиерът. 

 
БТА