КЗЛК поиска от НЗОК становище за изтичането на данни
КЗЛК поиска от НЗОК становище за изтичането на данни / cнимкa: Sofia Photo Agency

Комисията за защита на личните данни е поискала днес от директора на НЗОК д-р Румяна Тодорова да предостави становище относно публикуваната информация за изтичане на лични данни от здравната каса. Това съобщиха от Комисията за защита на личните данни.

Съобразно правомощията си по Закона за защита на личните данни комисията изисква от НЗОК писмени доказателства за мерките, предприети за защита на данните от случайно или незаконно унищожаване, или загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Комисията изисква да бъдат представени и вътрешните правила на касата за минималното ниво на технически и организационни мерки и за допустимия вид защита на личните данни.

НЗОК трябва да предостави и списък на лицата, които имат право да обработват лични данни, информация за достъпа им до регистрите на касата, за организацията на работата им, както и задълженията и отговорностите им при обработване на лични данни. След получаване на изисканата информация от НЗОК, Комисията за защита на личните данни ще предприеме предвидените в закона мерки.

Съгласно Закона за защита на личните данни комисията има само административни и административно наказателни правомощия, но не и разследващи функции. Затова действията, които тя предприема, са различни и независими от действията по този конкретен казус на Държавната агенция "Националната сигурност", се посочва в съобщението.