/ iStock/Getty Images
Комисията за защита на конкуренцията глоби Национална електрическа компания с малко над 315 хиляди лева заради злоупотреба с господстващо положение.

Бизнесът иска спешни реформи за цената на тока

Регулаторът смята, че НЕК е направила нарушение при пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници при производството на ток по преференциални цени.

Бизнесът и енергийният министър в задочен спор за цената на тока на свободния пазар

Според комисията НЕК налага също нелоялни търговски условия на ВЕИ производителите.

Глобата може да бъде обжалвана в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.
Пресцентър КЗК