коронавирус
коронавирус / iStock/Getty Images
Фондът "Научни изследвания" отправя покана към български учени за участие в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 за 2020 г.". Това съобщиха от фонда.

Тематиката на конкурса и сроковете за него са съобразени с необходимостта от осъществяването на научни изследвания в съкратени срокове за решаването на медико-биологичните и социално-икономическите проблеми, породени от пандемията.

Карина Ангелиева участва във видеоконференция на Съвета на ЕС за научни изследвания

Целта на процедурата е да насърчи качествени фундаментални научни изследвания и високи научни постижения, обвързани с обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19.

Общият бюджет на конкурса е 1 800 000 лв., от които 1 560 000 лв. са за тематичното направление - медико-биологични изследвания (с максимална сума за всеки отделен проект до 300 000 лв.), а 240 000 лв. са за тематичното направление за социални, икономически и образователни аспекти на пандемията от COVID-19 (с максимална сума за всеки отделен проект до 60 000 лв.).

Проектите ще продължават до 24 месеца, а научните колективи могат да кандидатстват за тях до 23 юни 2020 г., по електронен път.