/ БГНЕС
В Министерство на отбраната бяха отворени офертите за придобиване на два многофункционални патрулни кораба за Военноморските ни сили. Оферти са подали три фирми - от Германия, Италия и България. Цената на придобиване е 948 млн. лева с ДДС. Предвижда се първият кораб да бъде придобит до края на 2023 г., а вторият до края на 2024 г.
 
Предложения са подали три корабостроителни компании - германската „Лурсен Верфт”, българската „Делфин” и италианската „Финкантиери”.
 
Отварят офертите за патрулни кораби за армията

Целта на проекта е чрез придобиването на патрулните кораби да бъдат изпълнявани широк спектър от задачи по гарантиране морския суверенитет на българската държава и защита на нейните национални интереси в морските пространства, както и замяна на остарели бойни кораби от състава на Военноморските сили, които не подлежат на модернизация, заяви при отварянето на офертите зам.-министърът на отбраната Анатолий Величков.

БГНЕС


"Способностите, които ще придобият ВМС, са борба с надводен, подводен, въздушен противник, контрол на корабоплаването, борба с асиметрични заплахи и способности за радио-електронна борба", обясни Величков.

Новите патрулни кораби на ВМС ще се борят с подводници и самолети

Офертите ще бъдат оценени и класирани от междуведомствена група, в която участват представители на командването на Военноморските сили, Министерствата на отбраната, на външните работи, на икономиката и финансите и ДАНС. Комисията ще работи по методика за оценка, която е предоставена и на кандидатите, обясни командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев.

В методиката за оценка на офертите са залегнали четири показателя - способности, цена, индустриално сътрудничество, интегрирана логистична поддръжка. Работата на междуведомствената работна група ще се раздели на два периода - първо ще бъдат оценени техническите характеристики на предложението за съответствие, а след това ще започне работата на комисията по оценка на ценовото предложение на участниците, обясни Петев.

БГНЕС

Първо ще бъдат оценени техническите характеристики и способностите на корабите, индустриалното сътрудничество и интегрираната логистична поддръжка, залегнали в предложенията на трите корабостроителни компании. Ценовите оферти ще бъдат отворени на 29 май. До 12 юни Междуведомствената група трябва да подготви и внесе в Министерския съвет доклад коя оферта е най-добра и изгодна.