/ БГНЕС
Три фирми са изпратили оферти по проекта за придобиване на нов многофункционален патрулен кораб за Военноморските сили (ВМС) до края на срока, който изтече на 16 април, съобщиха от Министерството на отбраната. Това са компаниите Fr. LurssenаWerft GmbH & Co.KG (Германия), "МТГ - Делфин" (България) и Fincantieri (Италия).

Съгласно заповед на министър-председателя е назначена междуведомствена работна група с председател зам.-министъра на отбраната Анатолий Величков, в която влизат експерти и административни лица от МО, както и представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи и ДАНС. Междуведомствената работна група ще пристъпи към отварянето на офертите на 22 април във военното министерство. Съгласно графика следващата стъпка е оценка на офертите. Работата на междуведомствената работна група завършва с окончателен доклад с оценка и класиране на подадените оферти, който се утвърждава от министъра на отбраната, и се внася в Министерския съвет за разглеждане и одобряване, посочват от военното ведомство.

Новите патрулни кораби на ВМС ще се борят с подводници и самолети

От Министерството на отбраната припомнят, че на 19 юли 2018 г. парламентът прие актуализирания проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили (ВМС)". Целта на проекта е придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораба, които притежават способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС. Те трябва да заменят част от наличните във ВМС кораби руско производство, които не подлежат на модернизация.

Максималната прогнозна стойност на актуализирания проект е 984 млн. лева с ДДС. Разликата от 164 млн. лева, спрямо приетия през 2016 г. от Народното събрание проект за инвестиционен разход, е разпределена за плащане през 2025 и 2026 г.

Парламентът прие проекта за модернизация на Военноморските сили

Добавени са два нови варианта за придобиване - закупуване на нов отбранителен продукт (модифициран за нуждите на ВМС) или производство по лиценз; комбинация от разработване на нов продукт и модификация на съществуващ. Предвижда се патрулните кораби да бъдат окомплектовани с основно въоръжение и корабни изделия и с допълнително въоръжение и корабни изделия.