/ БТА
Законопроект за ратифициране на международен договор „Придобиване на бойни машини Страйкър“ подкрепи парламентарната комисия по отбрана. „За“ гласуваха девет народни представители, „против“ - пет , а един се въздържа.

Договорът е подписан на 26 септември т.г. в САЩ и на 17 ноември - в София. Международният договор е изготвен във връзка с изпълнение на приетия от 49-ото Народно събрание Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада". Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на България на бронетранспортьори „Страйкър“, съобщи Пентагонът в началото на септември. Проектът предвижда придобиване на 198 бойни и спомагателни машини, 183 от които от фамилията „Страйкър“.

Правителството одобри договора за бойните машини „Страйкър“

Прогнозната стойност на договора е 1,208,560,357 щатски долара, а срокът на валидност на офертата изтича на 15 декември. Предложената от американската страна схема за заплащане предвижда първоначален депозит от 263 360 000 щатски долара и разсрочено плащане на годишни вноски в периода 2023-2027 година. Посочените цени в договора са без включени данъци и такси.

Предвидено е началото на доставките на машините да е през третото тримесечие на 2025 г., а краят - през първото тримесечие на 2028 година.  Основното количество бойни и спомагателни машини ще бъде доставено през 2026 г. и 2027 г., с темп на доставките от десет машини на месец.
Николай Трифонов/БТА