Тодор Тагарев
Тодор Тагарев / БГНЕС
Министерският съвет прие решение за приемане на доклада на министъра на отбраната относно одобряване на проект на международен договор BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър" по Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби и за упълномощаване на длъжностно лице, след приемане от Народното събрание на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада", да проведе преговори и подпише договора при условията на последваща ратификация.

Тагарев: Плащаме до 1,376 млрд. долара за бронирани машини „Страйкър“

Проектът на международен договор BU-B-UCP е изготвен във връзка с изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната проект „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада". Реализирането на договора ще позволи в кратък срок да се преодолее част от дефицита от способности в Сухопътни войски.

Съгласно Закона за международните договори на България този проект на международен договор трябва да бъде одобрен от Правителството и да бъде упълномощено определено длъжностно лице за неговото подписване от страна на България. Предвижда се последващо ратифициране на договора от Народното събрание, което е условие за влизането му в сила