/ БГНЕС
Комисията по отбрана прие на първо четене проект на Закон за ратифициране на международен договор „За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret” за самолети F-16 Block 70“.

Договорът се отнася до изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret” за самолети F-16 Block 70 по програмата FMS на САЩ. Това стана с гласовете на 12 народни представители.

Съгласно условията на подписаните и влезли в сила международни договори BU-D-SAB и BU-D-SAD за придобиване на самолети F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка българската страна следва да спазва посочените в договорите мерки за контрол, сигурност и отчетност на предоставените от САЩ отбранителни изделия, като разходите за изграждане на необходимата за целта инфраструктура са изцяло за сметка на Република България. Договорът се сключва по условията на Програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ – FMS, а общата му стойност възлиза на 7 238 842 щатски долара. Проектодоговорът е изготвен съгласно законодателството на САЩ при спазването на стандартни условия, както и вече влезлите в сила договори за придобиване на самолет F-16 Block 70 с необходимото за него оборудване и въоръжение.

Тези стандартни условия имат редица особености, несъответстващи на установената договорно-правна практика в Република България, като най-основните от тях са: посочената в договора цена е в щатски долари (USD) без включени данъци и такси и отразява максимално точна прогноза за необходимите финансови средства за заплащане към момента на извършване на доставката.

Въпреки това правителството на САЩ поема ангажимент да направи всичко възможно, за да консултира купувача при промени в графика за плащане и увеличение на разходите; при извънредни и непреодолими обстоятелства, когато националният интерес на САЩ го изисква, правителството на САЩ си запазва правото да прекрати прилагането изцяло или част на договора във всеки един момент преди доставката на отбранителните изделия/артикули или изпълнението на отбранителни услуги.

От своя страна купувачът може да отмени изпълнението на договора изцяло или да заличи отделни точки във всеки момент преди доставката на отбранителни изделия/артикули или извършването на услуги по отбраната, но той носи отговорност за всички разходи вследствие на отмяната; използване на стандартен формат на отделните линии и съдържание на пояснителните бележки към тях, които не може да се променят и първоначалният депозит, необходим за подписване на проекта на договор от страна на купувача е неразделна част от приемането на сделката", каза служебният министър на отбраната Димитър Стоянов.
 
БГНЕС