/ / Gulliver/Getty Images
Експертите от Комисията за финансов надзор (КФН) приключиха работата си по изграждане на алтернативи на предишния модел на системата "Бонус-малус" в застраховката "Гражданска отговорност", съобщиха от КФН.

Експерт: Милиони ще плащат по-скъпа „Гражданска отговорност”, ако се приеме бонус-малус

Предложенията са изготвени на база изчисления за бъдещото влияние на системата както върху гражданите и юридическите лица, така и върху застрахователите. Включени са показатели за устойчивост и ефективност на системата, като всичко това е на база на коментарите на обществото от представения през 2018 г. модел.

Как ще трупаме отрицателни точки по новата система „бонус-малус”?

Работната група на КФН и разработените от нея предложения са реализирани под ръководство на новия председател на Комисията - Бойко Атанасов и на новия заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - Илиана Христова. Фокусът на системата "Бонус-малус" е върху ефективност на модела, приложимост към реалните условия в България и към стимулиране на отговорно поведение на пътя чрез даване на бонуси по отношение на цената на застраховка "Гражданска отговорност" на добросъвестните водачи и собственици на автомобили, пише в съобщението.

Как трябва да работи системата ''Бонус-малус''

Системата включва и увеличаване на премията по "Гражданска отговорност", тоест начисляване на малус за рисковите водачи на пътя, които извършват пътни нарушения.

Целта на системата "Бонус-малус" е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя, като това ще подобри пътната безопасност, а оттам ще доведе до намаляване на броя на смъртните случаи и телесните наранявания. Системата "Бонус-малус" поставя акцент върху пряката връзка между поведението на пътя и риска. Това ще е стимул за добросъвестните водачи, на които ще се намали застрахователната премия по застраховка "Гражданска отговорност", а рисковите водачи ще заплащат по-висока застрахователна премия, поради рисковото им поведение.

Как новата система „бонус-малус“ ще се отрази на автомобилите втора употреба?

Проектът на системата "Бонус-малус" се взима от три институции: Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и след становище от Гаранционния фонд. Новосъздадената Държавна агенция за пътна безопасност беше официално поканена от КФН да стане част от обсъждането на предложенията.

Нарушителите на пътя ще плащат до 4 пъти по-скъпа „Гражданска отговорност“

Ръководството на КФН има за цел да предложи финалния вариант за обсъждане пред граждани, юридически лица, правителствени и неправителствени организации, застрахователи и Асоциацията на българските застрахователи, медии и други до края на лятото на 2019 г.
БТА