Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви цената на газа за месец ноември 2022 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от КЕВР.

Цената на природния газ през ноември се очаква да бъде около 130 лева за мегаватчас (MWh). Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване на цена за следващия месец, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“: Газът може да поевтинее с 45% през ноември

Това означава, че цената за ноември ще е с около 45 процента по-ниска, тъй като КЕВР утвърди цена на природния газ за настоящия месец в размер на 223,36 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 

 
КЕВР