/ БГНЕС
Националният консултант по детска хирургия и настоящ шеф на Клиниката по детска хирургия в болница „Пирогов“ проф. д-р Христо Шивачев е отхвърлен като кандидат за същия пост. Това става ясно от публикация във фейсбук страницата на „Детска хирургия-Пирогов“. Там е споделен документ, който представлява съобщение от председателя на комисията, която провежда конкурса за началник на клиниката, до проф. Шивачев.

Казусът

Според въпросното съобщение професорът „не е класиран“ като кандидат за началник на Клиниката по детска хирургия, тъй като писмената програма, която е представил, е оценена с 4.14, а за да премине към следващия кръг е нужна оценка 4.50. „В класирането могат да участват кандидатите, получили оценка не по-малко от 4.50 в трети етап на конкурса – събеседване“, се посочва още в официалното съобщение от председателя на комисията.

Публикацията с документа и съобщението до проф. д-р Христо Шивачев и неговото отхвърляне от конкурса е озаглавено във фейсбук страницата: „Ще разрешим ли Пирогов да загуби национален консултант по детска хирургия?Коментарите под поста са десетки, хората са възмутени и са реагирали веднага: „Безобразие! Как пък точно ги сметнахте тези стотни?!“, пише жена.

„Най-голямата и добре работеща Детска хирургия в България нямаше да е такава, ако не са времето и усилията на професор Шивачев, вложени от него през годините, в които я ръководи. Той създаде екип от знаещи и сърцати хора, които се грижат за нашите деца. Той не спира да повишава квалификацията на специалистите под негово ръководство, както и да търси нови средства и възможности за по ефективно, безболезнено и щадящо детско здравеопазване. Той е еталон за човек, специалист и ръководител към който всяка клиника да се стреми“, пише друг потребител под поста.

„Каква компетентност още трябва да притежава професора, за да премине ,,конкурса”? Много интересни неща се случват“, допълва друг потребител.

„Проф. Шивачев е легенда в детското здравеопазване! Не го допускайте! Всички сме зад него! Достойните трябва да останат там, където принадлежат с ум и сърце“, посочва възмутена жена.

На фейсбук страницата на клиниката последно е споделен призив към хората да разкажат в коментар кратко тяхната щастлива история от Клиниката по детска хирургия в "Пирогов". Историите, само за час, вече са десетки, а благодарностите към професора не спират. Позиция на "Пирогов"

"Във връзка с информация, разпространявана в интернет пространството относно провеждането на конкурс за заемане на длъжностите началник на клиника/отделение/лаборатория в лечебното заведение, със Заповед № РД-26-1859/27.09.2023 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, комисията по оценяване и класиране на кандидатите информира и припомня: Длъжността „началник клиника“ е административна. Резултатите от проведения конкурс не влияят на статута на кандидатите, в качеството им на медицински специалисти и национални консултанти по съответните специалности. Комисията цени високо научния им принос в медицината", посочиха в официално становище от болница "Пирогов". 

"За позициите, за които не са се явили кандидати или няма избрани такива за заемане на длъжността „началник на клиника“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД ще обяви повторно конкурс, спазвайки изискванията на Кодекса на труда. До провеждане на следващия конкурс, настоящите временно изпълняващи длъжността началници, ще продължат да ръководят и администрират поверените им структури в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД", допълват още от болницата. 

Кой всъщност е проф. д-р Христо Шивачев?

Проф. д-р Христо Шивачев завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 1995 г. През 2004 г. придобива специалност „Хирургия“, а през 2011 г. има придобита научна степен „Доктор“ по детска хирургия. Година по-късно, през 2012 г. придобива и специалност „Детска хирургия“, а през 2021 г. и специалност „Гръдна хирургия“. През 2012 г. д-р Шивачев има присъдена академична длъжност „Доцент“, а през следващата година защитава и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. През 2021 г. има присъдена академична длъжност „Професор“. Професионалният му път води началото си от Звеното за неотложна медицинска помощ към 26-та поликлиника в столицата, където работи като дежурен терапевт в периода 1996 г. – 1997 г. През пролетта на 1997 г. проф. Шивачев става част от екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като последователно е детски хирург към Клиника по детска хирургия – до 2012 г., а в периода 2012 г. – 2014 г. като доцент към Отделение по детска гръдна хирургия на Първа детска хирургична клиника в болницата. От 2014 г. до 2017 г. е началник на Отделение по детска гръдна хирургия, а от 2017 г. е началник на Клиника по детска хирургия към лечебното заведение, става ясно от сайта на „Пирогов“.

В периода 2017 г. – 2020 г. проф. Христо Шивачев е Председател на Борда на директорите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от есента на 2021 г. изпълнява длъжността заместник директор по медицинската дейност на болницата.

Неколкократно е специализирал видео-асистирана торакоскопска хирургия, лапароскопска хирургия, бронхология I-во и II-ро ниво и конвенционална гастроинтестинална ендоскопия – I-во ниво. Научните му интереси са насочени главно към мини-инвазивната хирургия и гръдната хирургия.

През 2021 г. е избран за заместник-председател на Управителния съвет на Български лекарски съюз. Член е Българско хирургическо дружество (БХД), Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ), International Society of Pediatric Oncology (SIOP), European Society of Thoracic Surgeons (ESTS).

Проф. д-р Христо Шивачев е национален консултант по детска хирургия.