/ DarikNews.bg, архив
Как ще изчислява НОИ новите пенсии?
101213
Как ще изчислява НОИ новите пенсии?
  • Как ще изчислява НОИ новите пенсии?
Националният осигурителен институт ще изчислява новите пенсии по старата и по новата формула, само ако в заявлението си съответният човек е избрал изчисляване по старите правила и е приложил нужните документи за доказване на доходите отпреди 1997-ма година.

1 322 300 пенсионери ще получат допълнително по 40 лева за Великден

Ако обаче човекът е посочил, че желае изчисляване по новата формула, размерът на пенсията му ще бъде определен директно по новите правила. Тази организация на работа ще бъде заложена в поправките в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правото на новите пенсионери да избират по коя методика да се пенсионират до края на 2022-ра година.

Законопроектът беше одобрен на първо четене от социалната комисия в парламента, а допълнителната промяна ще бъде внесена между първото и второто четене в пленарна зала. За улеснение на хората, на сайта на НОИ ще бъдат достъпни калкулатори за изчисляване на пенсията по старите и по новите правила. Управителят на института Ивайло Иванов обясни, че вече се създава нужната организация за прилагане на двата варианта за изчисляване на пенсиите.

До началото на 2023-та година новите пенсионери могат да избират дали пенсията им да бъде изчислена по новите правила със зачитане на стажа след 2000-та година, или по старите правила - с трите златни години преди 1997-ма и другите три години след 97-ма, предвиждат одобрените от социалната комисия промени, предложени от ГЕРБ след изчисленията на НОИ, че 30 процента от пенсиониращите се през тази година ще бъдат ощетени от новата пенсионна формула.

НОИ ще пресмята пенсиите и по новите, и по старите правила
 
За да улеснят хората, управляващите планират изчисляване по двата начина само за тези, които са поискали изчисляване по старата методика, и са приложили документи за доказване на осигурителните доходи от съответните години. Депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова обясни каква е другата възможност.
 
„Ако лицето, което е подало заявление за отпускане на пенсия, свързано с трудова дейност, изрично е посочило, че иска пенсията му да бъде изчислена по новата методика и не е представило необходимите документи за трите най-добри години преди 1997 г., няма как експертите да изчислят размера на пенсията по стария ред.“
 
Въпреки че на сайта на НОИ ще бъдат достъпни калкулатори за изчисляване на пенсията по старите и по новите правила, депутатът от ДПС Хасан Адемов постави въпроса с достъпа до информация и консултации на хората от отдалечените населени места.
 
„Искам да помислим заедно с колегите от НОИ, от Министерството на труда и социалната политика, да можем да дадем възможност по административен път да бъде определен по-благоприятният размер.“

Няма да се допусне ощетяване на бъдещите пенсионери
 
Управителят на НОИ Ивайло Иванов отговори, че гледа позитивно на идеята за служебно избиране на по-изгодния вариант, но уточни:
 
„Трябва всички лица, които имат желание, да подадат абсолютно всички документи по варианта, който е действал до 31.12. Т.е. трябва да се внесат абсолютно всички документи за трите години и за всичко останало. Да си подадат всички документи лицата, тогава ние можем да кажем кой размер е по-благоприятен.“
 
От НОИ обясниха, че няма да има забавяне при отпускане на новите пенсии, заради правото на избор по коя методика да бъдат изчислени. Срокът за отпускане на пенсия за стаж и възраст е 4 месеца от деня на подаване на заявлението.