Днес до 17:00 ч. изтича крайният срок, в който коалициите и/или партиите могат да подават заявление в Централната избирателна комисия (ЦИК) за промени в състава и/или в наименованието на регистрирана коалиция, сочи хронограмата на ЦИК. 

Битката за президентския стол започна (ВИДЕО)

До края на днешния ден е и срокът за регистриране на партия или коалиция за участие в изборите, когато съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на същите. Другите срокове, изтичащи днес, са за промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава й на една или повече партии, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията.

ЦИК: Към момента има подадени 6 кандидатури за президент и вицепрезидент

Районната избирателна комисия (РИК) формира единните номера на избирателните секции в района/изборния район. При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на секционните избирателни комисии. Денят, часът и мястото на провеждането се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането им.

ЦИК следва до края на деня да предостави на Сметната палата данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания в изборите за президент и вицепрезидент, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от Изборния кодекс (ИК).

Най-странните кандидати за президент у нас и по света (ВИДЕО)

В изборите за народни представители РИК следва да предостави данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания на Сметната палата и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК.
БТА