/ iStock/Getty Images
От днес до 14 февруари 2020 г. включително всички биологични производители ще получат писмо за създаден профил от контролиращите ги лица в Електронния регистър на биологичното земеделие. Операторите периодично трябва да проверяват дали профилът им е създаден и завършен, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ.

Те ще имат срок до 10 дни от датата на създаване на профила, за да потвърдят информацията, вписана в регистъра.

Пчеларството е най-екологичният вид земеделие в България (СНИМКИ)

Целта е да проверят дали биологичните им обекти /площи, животни и пчелни семейства/ са пълно и точно отразени.
Ако открият неточности в данните, трябва да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани. Навременното потвърждаване на създадените в Електронния регистър профили от операторите е условие за всички биологични фермери, които очакват плащане за Кампания 2019, и които се готвят за прием през 2020 г. по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони.

Стопани ще получават повече пари за първите 50 крави и 200 овце

Целта на регистъра е да се отразят изискванията на регламентите на ЕС, като се създаде възможно най-пълна база данни за дейността на всички оператори, които извършват биологично производство. Чрез него се осъществяват и задължителните уведомления, които контролиращите лица трябва да правят към компетентния орган (министъра), компетентното звено (дирекция "Биологично производство") и БАБХ.

Информацията в регистъра се въвежда от контролиращите лица, с които операторът има сключен договор за контрол и сертификация. При въвеждане на информацията контролиращото лице създава в регистъра профил на оператора, който ще спазва правилата на био производството. Профилът включва личните данни на оператора, данни за биологичните обекти (площи, животни и пчелини) и наложени мерки. Регистърът е публичен на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.