Министърът на финансите Кирил Ананиев изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на съответните действия за събиране на дължимите средства от политически партии, съобщава пресцентърът на Министерството на финансите.

Министерството на финансите е преизчислило годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона. Средствата, които следваше да бъдат възстановени от политическите партии, възлизаха в общ размер на 14 463 706 лева.

Доброволно възстановените средства от политическите партии до посочения в закона срок 31 януари 2021 г. са в размер на 8 348 824 лв., а възстановените към 31 декември 2020 г. суми за сметка на субсидията са в размер на 5 902 887 лева.

Към 1 февруари 2021 г. (първият следващ присъствен ден след 31 януари 2021 г.) не са възстановени по сметка на централния бюджет средства в размер на 211 995 лв. от следните политически партии:

- партия "Атака"- 30 859 лева;

- Партия "Демократи за силна България" - 47 078 лева;

- партия "Нова зора" - 11 689 лева;

- партия "Движение България на гражданите" - 38 223 лева;

- партия "Земеделски съюз "Александър Стамболийски" - 22 784 лева;

- партия "Движение 21" - 16 324 лева;

- партия "Глас народен" - 15 539 лева;

- партия "Земеделски народен съюз" (ЗНС)- 7779 лева;

- партия "Български социалдемократи" - 4544 лева;

- партия "Български земеделски народен съюз" - 3393 лева;

- партия "Европейска сигурност и интеграция" - 3016 лева;

- партия "Евророма" - 3016 лева;

- партия "Съюз на комунистите в България" - 3016 лева;

- партия "Средна европейска класа" - 842 лева;

- партия "Български демократичен съюз "Радикали" - 1557 лева;

- партия "Съюз на свободните демократи" - 1557 лева и

- "Партия на българските жени" - 779 лева.


До връщане на пари от политическите партии се стигна, след като депутатите измениха Закона за политическите партии. 
Според промените субсидиите на партиите трябваше да бъдат преизчислени, считано от 26 май 2016 г.

Източник: БТА