Софийски районен съд приема книжа за делата по имейли заради усложнената обстановка
Софийски районен съд приема книжа за делата по имейли заради усложнената обстановка / IStock
Иван Хаджииванов беше избран за председател на Съвета на Камарата на Частните съдебни изпълнители, съобщиха от Камарата.

В София се е състояло годишно отчетно-изборно събрание на Камарата. Официален гост на събранието е бил зам.-министърът на правосъдието Мария Павлова, която е благодарила за отговорността и професионализма на частните съдебни изпълнители и им е пожелала да продължат да работят в интерес на държавата и гражданите.

ЧСИ бяха единствената професия, която през отчетната 2020г. сама поиска от парламента да бъде спряна дейността й за 4 месеца за да се пази живота и здравето на гражданите в условията на пандемия. Той беше председател на камарата два последователни тригодишни мандата, се посочва в съобщението.

Отчетът за дейността на ЧСИ през 2020 г. показа рекордно ниски резултати: извършените продани на движими вещи са 460 и 4 700 на недвижими имоти, въводите във владение са едва 630, а събраната сума е само 655 млн. лв. (в предишни години надхвърляше 1 млрд. лв.) Въпреки рекордно ниската събираемост 23 на сто от всички събрани суми са в полза на физически лица. Всяка година ЧСИ възстановяват по 150 милиона лева на граждани - пари от неизплатени заплати, издръжки, наеми, невърнати заеми и други суми по договори, обезщетения на пострадали при ПТП и тежки криминални престъпления.

Общото събрание е избрало новите ръководни органи на камарата за следващите 3 години. За председател на КЧСИ беше избран Иван Хаджииванов с мнозинство от 100 гласа от присъствалите ЧСИ. Той е ЧСИ от 2006 г. с кантора в Русе. Бил е два пъти член на Съвета на камарата и председател на Контролния съвет. В предишния мандат беше зам.-председател на Съвета на Камарата.

Основните задачи пред новия екип ще бъдат: продължаване на процеса на електронизация на съдебното изпълнение, което ще намали разходите на страните, чрез постигане на пълен електронен достъп до информацията за длъжниците, електронна комуникация с институциите и където е възможно и със страните по делата, като и чрез въвеждане на максимално широк кръг от електронни действия като запори, възбрани и други; възлагане на нови правомощия на ЧСИ в съответствие с най-добрите практики в Европа, като доброволното събиране на вземания, доброволни продажби, установяване на факти, които спестяват време, съдебни производства и значителни средства на кредиторите и длъжниците.

Приоритети са и увеличаване броя на публичните взискатели, които възлагат своите вземания за събиране от ЧСИ, тъй като в тези случаи разходите по изпълнението се поемат само от длъжника, а когато държавата събира своите вземания, цената се поема от всички добросъвестни данъкоплатци; продължаване на политиката за ефективен контрол върху ЧСИ от страна на Камарата и неговото усъвършенстване.

За председател на Дисциплинарната комисия е бил избран Тодор Луков, който и досега беше неин председател, а за председател на Контролния съвет - Георги Дичев.