/ БГНЕС
Качеството и техническата изправност на 182-километровия интерконектор, свързващ газопреносните мрежи на Гърция и България, са препотвърдени чрез проверка с калибриращо инспекционно бутало по цялата дължина на съоръжението, съобщиха от проектната компания на газопровода.

Този метод за проверка на качеството на вече изградения газопровод е част от поредица тестове и изпитания на съоръжението преди въвеждането му в търговска експлоатация. Калибриращото инспекционно бутало е сред най-новите и модерни технологии, които се прилагат в бранша с цел гарантиране целостта на линейната част и нейната техническа изправност. Тази проверка е последната стъпка преди финалното изсушаване на газопровода и тестването му с подаване на реални количества газ по цялата дължина от Комотини към Стара Загора.

Азербайджан: Азерският газ ще дойде в България след завършването на връзката с Гърция

Преминавайки по цялото трасе на газопровода, буталото идентифицира евентуални проблемни зони с корозия или неравности от вътрешната страна на тръбите. Подобни проблеми или отклонения от стандартите не са открити при инспекция на интерконектора.

Паралелно текат довършителните дейности по изграждане и тестване на газоизмервателните станции при Стара Загора и Комотини, като съоръжението при Стара Загора е изпълнено на 96 процента и предстои да бъде тествано с природен газ. Станцията на българска територия вече е с изпълнени успешно хидротестове и пневматични тестове. През юни същият процес ще се повтори за станцията при гръцкия град Комотини, която е почти двойна като мащаб и е завършена на 84 на сто. Хидротестовете на станцията на гръцка територия вече също са изпълнени успешно, допълват от проектната компания.

Изпълнителят на договора за проектиране, строителство и доставки - гръцката фирма АВАКС - има ангажимент не само да завърши строителството, но и да проведе тестове с реални количества газ по цялото трасе на интерконектора, преди той да бъде напълно утвърден като технически годен за експлоатация. За тази цел вече е обявен търг за закупуване на необходимите количества природен газ за първоначалното запълване на интерконектора. Търгът стартира през първата седмица на юни и ще се проведе на платформата на "Газов хъб Балкан" ЕАД.

От административна гледна точка също има предстоящи процедури, които следва да бъдат изпълнявани паралелно с довършването на строителните дейности и тестовете. Напредва процедурата по сертифициране на проектната компания ICGB като независим преносен оператор – очаква се съгласуване на проекторешение с Европейската комисия, след което издаване на финално решение за сертификация от националните енергийни регулатори на България и Гърция – КЕВР и РАЕ. Административни ангажименти имат и други институции от българска страна: Дирекция за национален строителен контрол, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, МОСВ - РИОСВ, Басейнова дирекция, Пътни управления и РЗИ.

„Булгаргаз“: Ако гръцката газова връзка не заработи в срок, рискуваме огромни санкции

Газопроводът между Гърция и България се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на Стара Загора. Общата му дължина е 182 км. Проектният капацитет е до 3 млрд. куб. метра/годишно в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. кубични метра годишно, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.