/ iStock

Очакваме газовата връзка Гърция-България да се въведена в експлоатация без повече забавяне, най-късно на 01.07.2022 г., за да може да получава количествата газ по Договора в пълен обем, заявяват от „Булгаргаз“.

В случай на поредно забавяне в изграждането на газопровода IGB, ще бъде необходимо спешно провеждане на преговори с решителна подкрепа на политическо ниво за ново удължаване на временните договорености за доставка на природен газ от Азербайджан, докато бъде завършена газовата връзка Гърция-България, допълват от дружеството.

"Булгаргаз" е станала жертва на икономически шпионаж

От там посочват, че временните договорености за доставка с азерската страна изтичат на в края на юни тази година и в случай, че газопроводът IGB не бъде въведен в експлоатация до тогава, отново ще възникне рискът азерската компания да активира наказателната клауза по Договора и да усвои предоставената от „Булгаргаз“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД банкова гаранция в значителен размер.

След като към началната дата на доставките от Азербайджан на 31.12.2020 г. газовата връзка Гърция-България не беше изградена, „Булгаргаз“ е бил поставен в положение не само да не може да получава газ съгласно Договора, но и да заплаща санкции по наказателна клауза. „Булгаргаз“ ЕАД нямаше друг избор освен да преговаря с азерската страна и да търси най-доброто възможно временно решение", припомнят от дружеството.

Те допълват, че българските институции са успели да се договорят с азерския доставчик „Булгаргаз“ временно да получава газ на друг газопровод, през гръцката газопреносна мрежа на ДЕСФА до 30.09.2021 г. "След поредното отлагане на пускането в експлоатация на газопровода IGB, ние отново бяхме поставени в положение да преговаряме за съгласие от азерската страна за удължаване на временните договорености до 30.06.2022 г.

Енергийният министър: Недоставките на азерски газ в България води до ужасяващи загуби

"Сключените споразумения са изцяло в интерес на българската страна. С подписването им се изключва възможността азерската страна да активира наказателна клауза по Договора, отчитайки липсата на договорното трасе за доставка през газопровода IGB. В случай че такива временни споразумения не бяха подписани, „Булгаргаз“ ЕАД щеше да заплаща санкции в размер на десетки милиона долара месечно по наказателната клауза, равни на стойността за договорените количества, без да ги получава", напомнят от дружеството.

Всяко отлагане на въвеждането в експлоатация на газопровода IGB поставя „Булгаргаз“ и България във все по-неблагоприятна позиция в евентуални нови преговори за доставка на алтернативния газопровод с азерската компания.

И до днес, „Булгаргаз“ ЕАД не е информирано от проектната компания, изграждаща IGB, кога точно ще бъде готова гръцката газова връзка, заявяват още от Булгаргаз.

БГНЕС