Катер на "Гранична полиция" преди обяд приближи заседналия кораб "Vera Su" край Камен бряг. Все още не е ясно със сигурност какво точно се случва, тъй като катерът кръжа в близост до кораба 15 минути, след което се отдалечи.

Междувременно по разпореждане на министъра на околната среда и водите Асен Личев от днес започва допълнителен площен мониторинг на морските води в района на заседналия кораб „Vera Su“, който да служи като база за сравнение за последствията върху околната среда при следващи спасителни действия. Планът за мониторинга е разработен съвместно с експерти от Института по океанология – БАН. Пунктовете са избрани според отстоянието от кораба, посоката на преобладаващото течение и прогнозираната метеорологична обстановка през следващите 10 дни. Това ще позволи проследяване на потенциално въздействие върху морската околна среда в случай на попадане на карбамид в морските води при повторно стартиране на дейностите по разтоварване на кораба.

Първото пробовземане днес е с кораб на Гранична полиция. Ще се вземат регулярни водни проби в 7 пункта в района южно и югоизточно от кораба. Първата проба ще бъде последвана от ежеседмични моделирани изследвания на крайбрежните морски води през целия месец.  Ще се измерват показателите pH, соленост, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитритен и азот нитратен. Паралелно с допълнителния площен мониторинг МОСВ продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия  кораб. Източват още гориво от „Vera Su“ (ВИДЕО)

Към местността „Яйлата” пътуват и плаващи бункери. С тях ще се разтовари втечненият товар от кораба.

Според последната информация от Министерството на транспорта, което цитира Европейската агенция за морска безопасност, при периметър от една миля не е открито замърсяване на водата. България е поискала от агенцията и осигуряване на технически средства.

Оглеждат какво е състоянието на кораба край Камен бряг, чакат баржове за претоварване

„Няма как да няма замърсяване. Единствените официални данни са на Басейнова дирекция. Те показаха 4 пъти над нормата азотосъдържащи съединения. Това ще доведе до редица последици. Задължително е да се продължи този мониторинг, да се разшири периметърът на изследването. Имаме типично локално, точкова замърсяване. Това е абсолютен концентрат, който попадайки във вода започва да се разграждат до амониеви и нитратни йони”, коментира пред NOVA д-р Радослава Бекова, главен асистент към Института по океанология към БАН. Тя прогнозира и вероятна екокатастрофа. „Еутрофикацията води изчерпване на кислорода от дъното. Тоест, рибата може да умре. Ще е необходимо много време на морето, за да се самопочисти”, обясни Бекова.
 

Янев със заповед за кораба „Vera Su“

Корабът Vera Su, плаващ под панамски флаг, заседна край бреговете на местността "Яйлата" до каварненското село Камен бряг на 20 септември. На борда му има 9-членен екипаж - шестима души от Турция, включително капитанът, и трима от Азербайджан. Корабът превозва торове.

Със заповед на министър-председателя Стефан Янев се създаде координационна група. За ръководители на координационната група бяха определени министърът на околната среда и водите Асен Личев и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, а нейни членове са: заместник-министърът на отбраната Пламен Йорданов, заместник-министърът на външните работи Василий Такев, заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова и заместник-министърът на вътрешните работи Таня Петрова. А за функции на групата бяха определени да организира, координира и контролира дейностите на компетентните органи по отношение на кораба „Vera Su“, както и да събира информация за развитието на ситуацията. При необходимост е предвидено да се привличат представители на други ведомства и организации за подпомагане на дейността на координационната група като министър-председателят Стефан Янев лично ще следи дейността й.