Главна инспекция по труда ще получи ключовете на 60 нови автомобила
Главна инспекция по труда ще получи ключовете на 60 нови автомобила / снимкa: Sofia Photo Agency

Министърът на труда Емилия Масларова ще раздаде ключовете на 60 нови автомобила, които стават собственост на Главна инспекция по труда.

Автомобилите ще бъдат разпределени между екипите на Главната инспекция по труда, като всеки екип от трима инспектори ще разполага с кола, за да бъде мобилен и да засили контрола върху работодателите, обясни директорът на главната инспекция по труда Гълъб Донев. „Всеки инспектор разполага с лаптоп, за да бъде подпомаган по време на проверките с цялата необходима законодателна база. Всеки работодател трябва да си направи ясна сметка и преценка за това, че инспекторът по труда вече е дошъл в предприятието и е констатирал нарушението, той на минутата може да влезе в системата на Националната агенция за приходите и да установи действително ли за лицата, които съответно са декларирали, че работят или не по трудов договор, съответната справка от системата на НАП”, обясни Донев.

По данни на инспекцията по труда през 2008 година работодателите, спазващи трудовото законодателство, са се увеличили със 7%.