/ iStock/Getty Images
Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз спрямо брутния им вътрешен продукт (БВП) се понижава до 81,7 на сто в края на четвъртото тримесечие на 2023 г. при 82,4 на сто през предходното тримесечие, показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.

Ако бъдат разглеждани само страните от еврозоната, то при тях също се отчита понижение на съотношението държавен дълг към БВП - до 88,6 на сто в края на декември 2023 г. при 89,6 на сто в края на септември 2023 г. 

На годишна основа (спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.) съотношението държавен дълг към БВП също намалява в края на 2023 г. - при ЕС от 83,4 до 81,7 на сто, а при еврозоната - от 90,8 до 88,6 на сто. 

Съотношение на държавен дълг към БВП в страните от ЕС 

В края на последното тримесечие на миналата година най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) сред страните от ЕС е отчетено в Естония (19,6 на сто), България (23,1 на сто), Люксембург (25,7 на сто) и Дания (29,3 на сто).

Евростат


Най-високо съотношение - държавен дълг към БВП в края на март 2023 г., е регистрирано в Гърция (161,9 на сто), Италия (137,3 на сто), Франция (110,6 на сто), Испания (107,7 на сто) и Белгия (105,2 на сто).

Спрямо края на третото тримесечие, в края на 2023 г. 10 страни от Евросъюза отчитат повишение на съотношението на държавния дълг към БВП. С най-голямо повишение по този показател е България (+2,1 процентни пункта), следвана от Латвия (+1,6 процентни пункта), Финландия (+1,5 процентни пункта), Естония (+1,4 процентни пункта), Швеция (+1,2 процентни пункта) и Полша (+1 процентен пункт). 

Най-голямо понижение на съотношението държавен дълг към БВП сред страните от ЕС през този период е регистрирано в Португалия (-8,4 процентни пункта), Гърция (-3,7 процентни пункта), Словения (-2,6 процентни пункта), Белгия (-2,4 процентни пункта), Словакия (-2,3 процентни пункта) и Испания (-2,1 процентни пункта).

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Пламен Пенчев/БТА