/ БГНЕС, архив
На среща вчера в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с представители на WWF България, Българско дружество за защита на птиците и Асоциация на парковете в България участниците се споразумяха за обединяване на усилията за подобряване на ефективността на действията и мерките за противодействие на незаконния дърводобив в горите. Това съобщиха от пресцентъра на агенцията.
 
Инициираната от ръководството на Изпълнителна агенция по горите среща е във връзка с представения Анализ на незаконния добив на дървесина, изготвен от WWF-България. Обсъдени са били предложените в него организационни мерки, които са приоритет в дейността на агенцията. Представителите на неправителствените организации са изразили готовността си да подкрепят Агенцията по горите и с градивно сътрудничество да се постигнат общите цели.
 

БГНЕС, архив


Участниците са се споразумели Агенцията по горите съвместно с всички заинтересовани страни да продължи работния процес за определяне на ключови показатели и източниците на данни за тях. Тези показатели ще отразяват всички екологични, икономически и социални фактори, оказващи влияние върху ефективността на контролната дейност в горските територии. Те ще се следят ежегодно и публикуват в самостоятелен национален доклад.

Всяка година ще се изготвя и публикува баланс на облата дървесина в България с източниците на информация. Двете страни са се договорили също техни експерти да обсъдят в работен порядък и представят на ръководството на агенцията доклад с общи предложения за мерки и политики за ограничаване на незаконният дърводобив в горите.
 

БГНЕС, архив