/ БГНЕС
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на две министерства, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Допълнителни разходи в размер до 15 000 000 лв. бяха одобрени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Министерският съвет разреши и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища. 

Финансовите средства, необходими за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в държавните спортни училища за бюджетната 2022 година в размер на 13 140 лв., са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2022 г.

Министерският съвет прие проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в България вследствие на военните действия в Украйна“ и на проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на помощ за лица, търсещи временна закрила в България вследствие на военните действия в Украйна. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС).

По Програмата са одобрени 459 души, които са предоставили 1 246 167 броя нощувки с изхранване на 67 058 души, търсещи временна закрила на територията в България за периода от 1 април до 30 април. Продължава изпълнението на Програмата, уверяват от МС. Кандидатстването за третия отчетен период, който обхваща времето от 1 май до 31 май, започва в 10:00 часа на 1 юни и ще продължи до 16:30 часа на 5 юни. В случай че лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16:30 ч. на 5 юни.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС).

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ и бюджетна програма „Убежище и бежанци“ и по бюджета на Министерството на здравеопазването по бюджетна програма „Администрация“ за финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в България в следствие на военните действия в Република Украйна.