/ netinfo
Българските учени, които работят по проекти по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, ще могат да получават до 8000 евро към годишните си заплати. Това предвиждат нови правила на Европейската комисия за финансиране на научни разработки със средства от ЕС. 
 
От Министерство на образованието посочват, че целта е заплащането на българските изследователи да стане съизмеримо с това на техните западноевропейски колеги, както и повече наши учени да бъдат мотивирани да се включат в създаването на европейски съизмерима и разпознаваема наука. 
 
В момента интересът в България към проектите по „Хоризонт 2020“ е сравнително слаб, защото възнаграждението за българските учени е ниско спрямо учените от други държави и не стимулира съвместните изследвания, посочват от ведомството. 
 
Българските учени получават различно заплащане спрямо спецификата на изпълняваните от тях проекти.
 
До момента финансирането по Фонд „Научни изследвания“ е по-високо от това по проектите по „Хоризонт 2020“.