Парламентът събра кворум и започна работа в петъчния ден. В началото на заседанието на Народното събрание се регистрираха 204 народни представители. 

Депутатите приеха на първо четене удължаването на бюджета от 2022 година до приемането на нов бюджет.

Единодушно: Парламентът прие поредно удължаване на бюджета

Между двете четения на законопроекта се очаква да бъдат приети редакционни предложения. 201 народни представители гласуваха „за“, нито един против и нито един въздържал се.

Депутатите приеха на първо гласуване промени в Търговския закон, след като вчера се наложи, поради липса на кворум в пленарна зала, председателят на парламента Росен Желязков да закрие заседанието. 160 народни представители гласуваха „за“, четирима се обявиха против, а 43 от депутатите се въздържаха.

Депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на минималната заплата

Със законопроекта, внесен от служебния Министерски съвет, се предлага подобряване ефективността на производството по несъстоятелност, усъвършенстване на производството по стабилизация, създаване на процедура по несъстоятелност и погасяване на задължения на физически лица -  предприемачи, както и въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ оттеглиха точката за Пловдивския панаир, която беше определена като първа за заседанието на парламента днес.

Министърът на икономиката разпореди анализ по казуса с Пловдивския панаир

Причината е, че вчера министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов е разпоредил пълен анализ на всички действия по казуса от страна на ведомството с цел защита на държавния интерес. Това се случи, след като вчера Апелативният съд-Пловдив излезе с определение, че Агенцията по вписванията няма правен интерес от изненадващото решение от Общинския съвет Варна за апортиране на притежаваните акции в дружество „Пълдинг туринвест“, посочи Даниел Лорер от ПП-ДБ. От името на парламентарната група той изрази адмирации за светкавичните действия на министър Богданов. Това е важен сигнал към цялото общество и към пловдивската общественост, посочи Лорер. И декларира, че ПГ на ПП-ДБ няма да се откаже да търси решение за „Пловдивския панаир“ в рамките на закона.

По предложение на председателя на Народното събрание Росен Желязков в дневния ред беше включено първото четене на т.нар. удължителен бюджет. Финансовият министър Асен Василев е потвърдил участие в дебата.

Вижте кои са новите депутати на мястото на новоизбраните министри

Двама нови депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“ положиха клетва на мястото на избрани за министри. Това са Росица Пандова-Йовкова и Радослав Василев. Росица Пандова-Йовкова заема мястото на Андрей Цеков, докато той изпълнява функциите на министър на регионалното развитие и благоустройството.
 


Радослав Василев влиза в парламента на мястото на Атанас Славов за времето, за което Славов е министър на правосъдието.

БТА

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за управление на етажната собственост. Единият е внесен от служебния Министерския съвет (МС), а вторият от Ивайло Мирчев („Продължаваме промяната-Демократична България“) и група народни представители.

Със законопроекта на МС се реализира реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. С измененията в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагане на регламент на ЕС относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър.

Тази технология е алтернативен начин да се съхранява информация в бази данни, при която вместо на едно място, базата данни се съхранява в мрежа от компютри, независими един от друг, като всички в мрежата по принцип имат достъп до цялата информация, а в зависимост от правата си, могат да я допълват. Частен случай на технологията на децентрализирания регистър е т.нар. „блокова верига“ или „блокчейн“, при която информацията се групира в блокове, които се свързват хронологично и образуват верига. Цялата верига, освен че се съхранява децентрализирано, е защитена от сложни алгоритми, така че сигурността на данните да е максимално защитена.

С регламента се въвеждат единни изисквания за пазарните участници, които желаят да им се разреши да управляват пазарна инфраструктура, основана на технологията на децентралицирания регистър, Тези участници временно - за период до 6 години, считано от датата на издаването на специалните разрешения - ще бъдат освободени от някои специфични изисквания на законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги.

Парламентът прие на първо и на второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-QAH „За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret” за самолети F-16 Block 70“. 

Договорът се сключва по условията на Програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ - FMS, а общата му стойност възлиза на 7 238 842 щатски долара. Предвидено е заплащането на дължимата сума да се извърши за период до пет години по определен график на плащанията в щатски долари.

Съгласно условията на подписаните и влезли в сила международни договори за придобиване на самолети F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка българската страна следва да спазва посочените в тях мерки за контрол, сигурност и отчетност на предоставените от САЩ отбранителни изделия, като разходите за изграждане на необходимата за целта инфраструктура са изцяло за сметка на България.

Народното събрание (НС) прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паневропейски персонален пенсионен продукт със 120 гласа „за“ и 36 – „против“.

Целта, според вносителя – Министерският съвет, е въвеждане в националното законодателство на мерки относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП). С тях се установяват единни правила за неговата регистрация, създаване, дистрибуция, преносимост и надзор. 

ПЕПП е доброволен продукт и има за цел да допълва съществуващите задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти в държавите членки и не цели да замени или да хармонизира съществуващите национални продукти или схеми, нито да засегне съществуващите национални задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти.

В програмата на Народното събрание за петък не е предвиден редовен парламентарен контрол.
БГНЕС; Никол Николова, БТА